Divadlo Neklid, Čimická 1833/72a, 180 00 Praha 8 - Kobylisy
604 336 697
divadlo_neklid@email.cz

Historie

Herecká škola Neklid zahájila provoz 1.9. 2006 a ve školním roce 2006/2007 spustila třísemestrální vyučovací režim.

Školu založil umělecký šéf tehdejšího občanského sdružení Divadelní studio Neklid Ivo Šorman. Ke spolupráci přizval lektorku Jitkou Foltýnovou (herečka, moderátorka, dramaturgyně, režisérka), která právě ukončila pedagogickou spolupráci s rétorkou Renatou Bulvovou a poohlížela se po další praxi.

Oba lektoři vypracovali koncept jednotlivých kurzů na spojení dvou zcela odlišných a přitom vzájemně se doplňujících metod výuky, která úspěšně funguje až do současnosti.

Výuka včetně absolventských představení Herecké školy Neklid probíhala:

2006/2007 Klub Klamovka

2007/2008 Klub Klamovka

2008/2009 Malé vinohradské divadlo (Divadlo D21)

2009/2010 Vršovické divadlo Mana

2010/2011 Vršovické divadlo Mana

2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 + 2014/2015 + 2015/2016 Divadlo v Emauzích

Od sezóny 2016/2017 působila Herecká škola Neklid na stálé profesionální scéně ve Vršovicích – v Divadle Neklid.

Počínaje 1. lednem 2021 opouští Herecká škola Neklid jakož i Divadlo Neklid NEDOBROVOLNĚ stálou profesionální scénu ve Vršovicích !

Školu provozuje Divadelní studio Neklid, obecně prospěšná společnost.