Divadlo Neklid, Čimická 1833/72a, 180 00 Praha 8 - Kobylisy
604 336 697
divadlo_neklid@email.cz

Herecká škola Neklid

Hereckou školu Neklid provozuje Divadelní studio Neklid, o.p.s.

Herecká škola nabízí:

  • kurzy herectví – kombinace klasické metody výuky herectví (metodika herce a pedagoga Michaila Čechova) a alternativní metody výuky herectví (dialogické jednání jako hlavní vyučovací předmět katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU), absolventské představení současného dramatického textu české nebo zahraniční provenience
  • kurz moderování – praktická cvičení ve třech oborových oblastech („pódiová“ moderace se simulací publika, audio moderace v rozhlase, audiovideo moderace v televizním studiu a v plenéru, práce s mikrofonem a kamerou včetně záznamu se zpětnou vazbou), dialogické jednání
  • kurz autorské herecké tvorby – adaptační proces převodu autorského nedramatického textu do jevištní podoby (práce probíhá metodou impulsů a vzájemné inspirace mezi lektorem a studentem), dialogické jednání
  • kurz veřejného vystupování – na praktických cvičeních se zkušebními texty si studenti osvojují prvky asertivity, sebeprezentace, komunikačních dovedností, důraz je kladen na rétoriku, dialogické jednání
  • přípravu na příjímací řízení – Konzervatoř, VOŠH, DAMU, JAMU